Tagalog Stories for Language Learners

9780804845564.jpg 

To download all (zipped) MP3 files from Mediafire, click HERE.

OR

To play in your browser, click a file below:

If you have an issue using Safari please switch to Chrome or Firefox.

01 Ang mga Susi The Keys
02 Kung Bakit Walang Kaibigan ang Paniki Why the Bat Has No Friends
03 Tatay Father
04 Alamat ng Bayabas Legend of the Guava
05 Ahas Snake
06 Kung Bakit Mataas ang Langit Why the Sky is High
07 Ang Babaeng Nagpapakain ng mga Ibon The Woman Who Feeds Birds
08 Si Juan Tamad at ang mga Bibingka Juan Tamad and the Rice Cakes
09 Ang Kaibigan kong Pusa My Friend the Cat
10 Biyahe Journey
11 Ang Ibong Adarna The Adarna Bird
12 Papuntang Sagada Going to Sagada
13 Suspetsa Suspicion
14 Si Maria ng Makiling Maria of Makiling
15 Madrasta Stepmother
16 Si Mebuyan ang Diyosang Maraming Suso Mebuyan the Goddess with Many Breasts
17 Kung Bakit Maraming Puno ng Sampalok Why There Are Many Tamarind Trees
18 Ang Sapot sa Kanyang mga Mata The Web in Her Eyes
19 Napakatungak Ko I am So Stupid
20 Kung Bakit Nasa Labas ang Buto ng Kasoy Why the Cashews Nut
21 Ang Babae sa Baryo San Andres The Woman in Barrio San Andres
22 Ang Presidenteng Nagkasungay The President Who Had Horns
23 Ang Katangian ng Puno ng Niyog The Virtue of the Coconut
24 Mga Alamat ng Ilangilang The Legends of the Ylangylang
25 Kerida Mistress
26 Ang Kuwento ng Talon ng Mambukal The Story of Mambucal Falls
27 Ang Babaeng Palaging Nabibiyuda The Woman Who Was Always a Widow
28 Ang Wakwak Queen ng Bundok Diwata The Wakwak Queen of Diwata Mt
29 Ang Nagbabagong Kuwento nina Malakas at Maganda The Changing Story
30 Ang Babaeng Nakaputi sa Baleta Drive The White Lady at Balate Drive
31 Ang Pusa ni Felipe Felipes Cat
32 Pagnanasa Desire
33 Kung Bakit Maitim ang Uwak Why the Crow is Dark
34 Si Juan Pusong at ang Pinuno Juan Pusong and the Chief
35 Reyna ng Dagat Queen of the Sea
36 Greta Garbo Greta Garbo
37 Dalawang Kuwento Estrangehertis Two Stories The Disease of Estrangement
38 Dalawang Alamat ng Sampaguita Two Sampaguita Legends
39 Sampaguita Sampaguita